energiebewustontwerpen

Energiefraude voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen

Vlaamse overheid • 30 januari 2018

Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Energiebesluit. De wijziging voegt regelgeving toe over het voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude. Preventie en detectie van energiefraude wordt een taak van de netbeheerders. Samen met de Vlaamse administratie zal fraude met tellers, zonnepanelen of andere decentrale productie sneller gedetecteerd en bestreden worden.