energiebewustontwerpen

Na-isolatie met max. 26 cm is geen volume-uitbreiding

22 januari 2018

Met het decreet van 8 december 2017, houdende wijzigingen van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (de zogenaamde Codextrein) worden een aantal interessante wijzigingen doorgevoerd in de bestaande regelgeving. Het decreet werd gepubliceerd op 20 december 2017, en treedt deels reeds in werking op 30 december 2017.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verbiedt in bepaalde gevallen om het bestaande bouwvolume uit te breiden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor zonevreemde constructies die men aan de buitenkant wil isoleren. Ook stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften kunnen een verbod op uitbreiding van het bouwvolume bevatten. Maar omdat gevelisolatie vaak de enige betaalbare mogelijkheid is om de energieprestaties van een oud pand te verbeteren, maakt de decreetgever nu een uitzondering voor gevelisolatie met een beperkte dikte.

In plaats van het verbod op uitbreiding van een zonevreemde contructie of woning aan te passen, geeft de decreetgever er de voorkeur aan om de algemene definitie van het ‘verbouwen’ te wijzigen. Verbouwen is volgens de VCRO: “aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste 60% behouden worden”. De Codextrein voegt daar een element aan toe. Het aanbrengen van gevelisolatie aan de buitenzijde van een woning tot een maximum van 26 centimeter wordt vanaf nu altijd beschouwd als een vorm van aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume. Het wordt niet meer beschouwd als een volume-uitbreiding.