energiebewustontwerpen

Aanpassing energieheffing

Vlaamse Overheid • 16 oktober 2017

De verhoogde energieheffing moest het probleem van het groenestroomcertificatenoverschot oplossen en de werking van de certificatenmarkt herstellen. De heffing werd echter vernietigd door het Grondwettelijk Hof, dat oordeelde dat de heffing gekoppeld was aan de hoeveelheid afgenomen elektriciteit, waarop al een federale belasting wordt geheven. Om dat overschot aan groenestroomcertificaten op te lossen, en investeringssteun te geven aan nieuwe hernieuwbare-energieprojecten, wijzigt de Vlaamse Regering nu principieel het Energiedecreet. Bedoeling is de groenestroom- en WKK-quota en de (vernietigde) energieheffing aan te passen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Minaraad en van de SERV, daarna gaat het terug naar de Vlaamse Regering.