Ontwerpparameters - bouwschil

Wanneer kan condens ontstaan?

9 oktober 2017

Relatieve vochtigheid

1. In een woning

Uitgangspunt: de temperatuur bedraagt 20 graden en de relatieve vochtigheid is 50%.

  • Scenario 1: de temperatuur blijft constant en de vochtproductie stijgt tot een RV 100% bij 20° C. Er treedt condens op.
  • Scenario 2: de hoeveelheid vocht blijft constant maar de temperatuur daalt tot 10° C. Er treedt condens op.
  • Scenario 3: de vochtproductie stijgt en de temperatuur neem af. Er treedt condens op.

 

2. In een wand

Naarmate de afstand tot het buitenvlak van een scheidingsconstructie afneemt, daalt de temperatuur. Hoe lager de temperatuur, hoe minder vocht de lucht kan oplossen. Op zeker ogenblik bereikt de temperatuur het dauwpunt. Indien de waterdamp verder afkoelt, zal hij neerslaan als condensatiewater en ontstaat er inwendige condensatie.